Cilt Bakımı Uygulayıcısı Kurs Programı

PROGRAMIN ADI : Cilt Bakımı Uygulayıcısı Kurs Programı

PROGRAMIN SEVİYESİ : 3. Seviye

PROGRAMIN KAYIT KABUL ŞARTLARI Bu kurs programı, 19 yaşından gün almış en az ilkokul ve/veya ilköğretim düzeyinde eğitimini tamamlamış bireyler için hazırlanmıştır.

PROGRAMIN SÜRESİ Kurs programı, günde en fazla 8 ders saati olarak uygulanır. Teorik Eğitim Süresi : 108 ders saati Uygulamalı Eğitim Süresi : 218 ders saati Toplam Süre : 326 ders saati

PROGRAMIN AMAÇLARI Bu kurs programını başarıyla tamamlayan kursiyerlerin;

1. İş sağlığı ve güvenliği (İSG) faaliyetlerini yürütmeleri,

2. Kalite yönetim sistemini uygulamaları,

3. İş organizasyonu yapmaları,

4. Yapılacak iş öncesi ön hazırlık yapmaları,

5. Cilt temizliği ve arındırma yapmaları,

6. Cildi onararak desteklemeleri,

7. Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmaya istekli olmaları beklenmektedir.